Zeeuwse Vereniging voor ICT Belangen

Over ZVIO

De ZVIO is een netwerk van ICT ondernemers, managers en systeembeheerders, die tot doel hebben de kwaliteit van ICT in Zeeland te verbeteren en te waarborgen. Dat kan middels kennisuitwisseling. Tevens is het doel het bevorderen van de samenwerking tussen de leden. De leden kunnen elkaar adviseren en gezamelijk dienen als vraagbaak voor (semi)overheidsinstellingen. De ZVIO organiseert daarom formele en informele bijeenkomsten waarbij alle leden (inclusief introducee) van harte welkom zijn.

De Zeeuwse Vereniging ICT Ondernemers is opgericht in 2003. Het bestuur van de ZVIO wordt gevormd door onderstaande leden.

De door de ZVIO georganiseerde bijeenkomsten zijn een mooie gelegenheid om met mede-ondernemers en collega systeembeheerders kennis te maken. We hopen natuurlijk dat u als u nog geen lid bent na twee keer deelname wel lid gaat worden voor slechts € 225,- per jaar. Er volgen nog meer ZVIO bijeenkomsten.

ZVIO Lidmaatschap/ledenvoordeel:

  1. U kunt  netwerken en kennis uitwisselen met branchegenoten;
  2. Uw logo wordt met link op de website geplaatst;
  3. U mag de bijeenkomsten tenzij anders vermeld, kosteloos bijwonen;
  4. U kunt zelf voorstellen doen voor interessante bijeenkomsten.

Doelstelling ZVIO:
De ZVIO is een netwerk van ICT aanbieders en systeembeheerders die tot doel hebben de kwaliteit te verbeteren en te waarborgen middels kennisuitwisseling. Tevens het bevorderen van de samenwerking tussen de leden. De ZVIO organiseert daarom formele en informele bijeenkomsten waarbij alle leden en eventuele introducées van harte welkom zijn.

Bijeenkomsten

Donderdag 21 november 2019
Spreker Stefan Vogelaar van NEH (Nederlands Expertisegroep Holland)
Onderwerp: "De Toekomst van de Cloud"
Locatie: Woongoed Middelburg

 

Donderdag 10 december 2019
Spreker: Eddy van der Stock van V-ICT-OR
Onderwerp: "Dé koepelorganisatie voor informatie en technologie op het lokale overheidsniveau,
en de bezieler van de Vlaamse Virtuele Gemeenten"
Locatie: Kastenstudio Zeeland in Vlissingen

 

21 of 23 januari 2020
Sprekers: meer info volgt
Onderwerp; Zeeuwse ICT Arbeidsmarkt

Locatie: Scalda in Vlissingen

 

Donderdag 20 februari 2020
Spreker: Sander Goudswaard ICT manager Westerscheldetunnel
Onderwerp: Bediening, bekabeling en overige elektro en ICT techniek in de tunnel
Locatie: Westerscheldetunnel in Borssele