Zeeuwse Vereniging voor ICT Belangen

Lid worden

Lidmaatschap van de ZVIO staat open voor ICT'ers, managers, systeembeheerders en faciliterende kennisinstellingen. Het tarief voor het lidmaatschap bedraagt € 225,- per jaar per persoon. Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot 31 december  en wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd. Indien u na 1 oktober lid wordt hoeft u over het lopende jaar geen contributie te betalen.

Wat verwacht de ZVIO van haar leden?
Kort gezegd wil de ZVIO actieve leden die elkaar (leren) vertrouwen en een ieder een gezond zakelijk bestaan gunnen. Het actieve komt terug in het bijwonen van de bijeenkomsten en het uitvoeren van een of meerdere taken voor de vereniging.
Er zijn geen commerciële intenties.
 

Aanmelden

Akkoord:


Bijeenkomsten

Maandag 23 september 2019
Spreker Peter van Schelven
Onderwerp "Juridische en praktische aspecten van ICT-outsourcing"