Zeeuwse Vereniging voor ICT Belangen

Lid worden

Lidmaatschap van de ZVIO staat open voor ICT'ers, managers, systeembeheerders en faciliterende kennisinstellingen. Het tarief voor het lidmaatschap bedraagt € 225,- per jaar per persoon. Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot 31 december  en wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd. Indien u na 1 oktober lid wordt hoeft u over het lopende jaar geen contributie te betalen.

Wat verwacht de ZVIO van haar leden?
Kort gezegd wil de ZVIO actieve leden die elkaar (leren) vertrouwen en een ieder een gezond zakelijk bestaan gunnen. Het actieve komt terug in het bijwonen van de bijeenkomsten en het uitvoeren van een of meerdere taken voor de vereniging.
Er zijn geen commerciële intenties.
 

Aanmelden

Akkoord:


Bijeenkomsten

Donderdag 21 november 2019
Spreker Stefan Vogelaar van NEH (Nederlands Expertisegroep Holland)
Onderwerp: "De Toekomst van de Cloud"
Locatie: Woongoed Middelburg

 

Donderdag 10 december 2019
Spreker: Eddy van der Stock van V-ICT-OR
Onderwerp: "Dé koepelorganisatie voor informatie en technologie op het lokale overheidsniveau,
en de bezieler van de Vlaamse Virtuele Gemeenten"
Locatie: Kastenstudio Zeeland in Vlissingen

 

21 of 23 januari 2020
Sprekers: meer info volgt
Onderwerp; Zeeuwse ICT Arbeidsmarkt

Locatie: Scalda in Vlissingen

 

Donderdag 20 februari 2020
Spreker: Sander Goudswaard ICT manager Westerscheldetunnel
Onderwerp: Bediening, bekabeling en overige elektro en ICT techniek in de tunnel
Locatie: Westerscheldetunnel in Borssele