20 februari 2020 | Westerscheldetunnel

Op 20 februari waren we te gast bij de Westerscheldetunnel. Een bijzonder boeiende bijeenkomst, waarin we veel hebben geleerd over de installaties, beveiliging en automatisering van de Westerscheldetunnel. Na presentaties over de tunnel, het bedrijf en de ICT-voorzieningen brachten we een bezoek aan een van de bedieningsruimtes en aan de catacomben: het kabelkanaal onder het wegdek, de eerste dwarsverbinding en diverse technische ruimtes.